Vleesketen moet zich meer richten op waardecreatie voor consument

Consumenten verliezen hun vertrouwen in de vleessector. Er is meer samenwerking nodig om beter in te kunnen spelen op de wensen van de consument, gericht op kwaliteit en duurzaamheid, en zo te werken aan een toekomstbestendige vleesproductie en -consumptie. Lees meer  Of meer over het onderzoek