Over waardecreatie

innovate

waar·de (de; v; meervoud: waardes, waarden):  de tastbare en niet tastbare voordelen, het belang of de betekenis van een product, dienst of een combinatie daarvan. Waarde is in het algemeen subjectief. Te onderscheiden zijn economische, functionele, emotionele en symbolische ~. Ook de indeling economische, sociaal/maatschappelijke en ecologische waarde wordt gehanteerd. ‘Nieuwe’ businessmodellen bestaan steeds vaker uit combinaties van deze waarden en gaan uit van wederkerigheid en profijt voor alle betrokkenen. Men spreekt dan van waarde-ecosystemen.

cre·a·tie (de; v; meervoud: creaties) schepping, laten ontstaan

waar·de·cre·at·ie (de; meervoud: waardecreaties) het scheppen van (meer) waarde voor klanten, de eigen organisatie en andere betrokken partijen, op basis van nieuwe inzichten en door middel van co-creatie, een heroverweging van het bestaande businessmodel en continue aandacht voor innovatie.
Waardecreatie vergroot het onderscheidend vermogen en de continuïteit van iedere organisatie.       
© Parbleu, 2012