Talentmanagement als waardecreatie

Sturen op waardecreatie is talentmanagement pur sang. Door het rendement op menselijk kapitaal te optimaliseren borgen organisaties op korte termijn hun prestaties en op langere termijn hun concurrentiepositie. Zo betoogt prof.dr. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Zie meer